Proč jste se rozhodla znovu kandidovat ve volbách do Senátu?

Ráda bych pokračovala v práci, kterou jsem před šesti lety začala. Mnoho věcí, které jsem tehdy voličům slíbila, se podařily, zvláště v oblasti sociálních a zdravotních služeb. Podařilo se zlepšit podmínky pro poskytování služeb v domácím prostředí, dostupnost domácí zdravotní péče a další. Uvědomuji si však, že všechny tyto změny jsou během na dlouhou trať a jedno volební období je příliš krátká doba na to, aby se dalo stihnout vše, co by lidem pomohlo usnadnit život.

Jak lze vaši práci konkrétně popsat?

Podařilo se mi výrazně zvýšit příspěvek na péči, což považuji za největší úspěch. Ten nyní lépe umožňuje potřebným zůstávat v domácím prostředí, kde o ně mohou pečovat jejich blízcí. Dále jsem pracovala na zlepšení zákona o sociálních službách. Organizovala jsem odborné diskuze ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a dalšími odborníky. Věnovala jsem se mimo jiné i zlepšení dostupnosti domácí zdravotní a hospicové péče v našem regionu, či pomoci rodinám s dětmi. Další mou dlouhodobou činností je podpora pomáhajících organizací, jako je například kolínské sdružení Volno a další. 

Co Vám udělalo v nejbližší době největší radost?

Největší radost mi udělalo uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami na poskytování domácí hospicové péče, kterou jako Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. můžeme nyní poskytovat na celém okrese Nymburk a částečně i na okrese Kolín. Tato odborná péče je občanům poskytována zdarma a umožňuje jim strávit poslední chvíle života v domácím prostředí v kruhu nejbližších. 

Někteří lidé mohou mít pocit, že nejste příliš často vidět v médiích či na sociálních sítích.

Nemusím být vidět vždy, všude a za každou cenu. Nechci se vyjadřovat k různým tématům jenom proto, abych se zviditelnila.  Pro občany je důležitější, aby se měli na koho obrátit se svými konkrétními problémy, aby měli na blízku někoho, kdo je mezi nimi a skutečně jim pomáhá. Sdílet na sociálních sítích několikrát za den „momentky“ z každé hodiny života politika nepovažuji za práci, která by byla přínosem pro občany této země. Od skutečné práce to spíše podle mého názoru zdržuje.

Co tedy pro vás znamená vámi zmiňované heslo „nejsem jen politik, pomáhám“?

Tato slova přesně vystihují to, jak vnímám svoji práci. Nikdy nebylo mým cílem stát se politikem. Jako vystudovaná zdravotní sestra a ředitelka Centra sociálních služeb Poděbrady o.p.s. jsem chtěla vždy pomáhat lidem, to pro mě bylo a je tím jediným zásadním posláním. V průběhu let jsem si však začala uvědomovat, že pokud chce člověk v zájmu občanů měnit věci k lepšímu, je pro to politika nevyhnutelným prostředkem.

© 2021 Emilie Třísková. Vytvořila agentura UnoDesign